PNK Poklopac 160

 

Opis proizvoda

Dužina proizvoda L 2000 mm
Širina proizvoda D 160 mm
Visina stranice proizvoda H 20 mm
Materijal Pocinkovani lim 0,5 mm